0
0.00

Menu

Koszyk

Twoje konto

Reklamacje i Zwroty

 

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Reklamację należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie wkrzys.pl bądź bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Jubiler W. Krzyś Sp. z o.o. ul. Staromiejska 15, 40-013 Katowice wraz z załączoną kopią dowodu zakupu.

  Adres zgłoszenia reklamacji należy wybrać zgodnie z danymi zawartymi na paragonie lub fakturze zakupu. 

  Klient składając reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z paragrafem 7. o Ochronie Danych Osobowych i Polityką Prywatności Firmy w celu realizacji reklamacji.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 
  - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.12.19 t. j.), 
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO.

 3. Zwracany towar powinien być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nie posiadające oznak użytkowania, wraz z załączonym dowodem zakupu oraz formularzem odstąpienia od umowy.

 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

 5. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towaru w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

 6. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: sklep internetowy wkrzys.pl lub Jubiler W. Krzyś Sp. z o.o. ul. Staromiejska 15, 40-013 Katowice.

  Adres zgłoszenia reklamacji należy wybrać zgodnie z danymi zawartymi na paragonie lub fakturze zakupu. 

 7. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia, W.Krzyś ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji poprzez pocztę elektronicznę lub listownie.

 8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora lub wyświetlacza Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni złota i kamieni, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z umową.

 9. Odpowiedzialnością sprzedawcy nie są objęte jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne Towaru bądź wynikające z nieprawidłowego jego użytkowania.

 
 • udostępnij:
powrót
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności